Många av de teman som boken och utställningen adresserar ingår i skolans läroplaner för historia, samhällskunskap, svenska och religionskunskap. Ett pedagogiskt material har tagits fram för elever i högstadiet och på gymnasiet med lärarledda övningar som kan göras före, under och efter utställningsbesöket, eller i samband med läsning av boken.

Syftet med materialet är att eleverna ska få

• En fördjupad kunskap om antisemitism och vilka skepnader den kan anta
• Lära sig en okänd del av Sveriges och Europas moderna historia, speciellt i relation till Förintelsen
• Reflektera och diskutera frågor kring etnicitet, identitet, tillhörighet, rasism och minoriteters ställning i samhället
• Reflektera och diskutera hur människor påverkas av flykt och exil

Materialet innehåller fristående övningar som kan göras före, under eller efter utställningsbesöket. Det är indelat i olika teman som gör det möjligt att välja ut de teman man vill fokusera på eller behöver arbeta med. Det stora antalet övningar gör det enkelt att anpassa efter olika klasser, nivåer och andra pedagogiska förutsättningar. Man kan göra ett stort arbete där man arbetar igenom alla övningarna, men det går också utmärkt att enbart välja ut ett mindre antal.

Varje övning har ett tydligt syfte och mål. Övningarna varierar i karaktär, vissa är väldigt konkreta medan andra har mer övergripande frågeställningar som inte tar avstamp i detaljfrågor. De innehåller dels arbete med fakta men har också mycket utrymme för reflektion och känslor, vilket tillåter pedagogen att matcha både de elever som behöver mer handfasta uppgifter, och de som kan analysera och vill dra egna slutsatser.

Läs och ladda ned materialet här:

Skolbibliotekscentralen i Göteborg finns det klassuppsättningar av boken för utlån. Läsning av Flykten till Marstrand rekommenderas främst för elever i åk 9 och på gymnasiet.

Klasser som besöker utställningen kan delta i skolkampanjen Young Voices for Tolerance och får då kostnadsfri tillgång till Mobile Stories publiceringsverktyg. Läs mer om kampanjen och ta del av klassrumsmaterial och lektionsupplägg som kan användas i anslutning till utställningsbesöket på Mobile Stories hemsida.