Många av de teman som boken och utställningen adresserar ingår i skolans läroplaner för historia, samhällskunskap och religion.

På skolbibliotekscentralen i Göteborg finns det klassuppsättningar av boken för utlån. Läsning av Flykten till Marstrand rekommenderas främst för elever i åk 9 och på gymnasiet.

Ett pedagogiskt material kommer att tas fram för elever i högstadiet och på gymnasiet med lärarledda övningar som kan göras före, under och efter utställningsbesöket, eller i samband med läsning av boken. Materialet kommer att kunna laddas ned härifrån inom kort.